MEMOX METODEN

Memox Metoden er en faglig og praksisnær guide med inspiration til dig, der arbejder
at skabe positive forandringer, sikkerhed og trivsel i sårbare og udsatte familier.

MEMOX METODEN

Memox Metoden er en faglig og praksisnær guide med inspiration til dig, der arbejder
at skabe positive forandringer, sikkerhed og trivsel i sårbare og udsatte familier.

Memoxmetoden er en guidebog med inspiration til dig, der arbejder med at skabe positive forandringer, sikkerhed og trivsel i sårbare og udsatte familier.

Memoxmetoden har Signs of Safety som pejlemærke, og er skabt i samarbejde med vores mange familiekonsulenter, der over de sidste 10 år har samlet erfaringer fra deres arbejde med børn, unge og familier.

Guiden er inddelt i 12 tematikker fra Memox Livshjulet, og kan hjælpe med systematisk at rette fokus mod de forandringspotentialer, der er i familien. Til hver af Livshjulets tematikker præsenterer bogen fem forslag til øvelser, du kan bruge i arbejdet med familier.

Livshjulet

Memoxmetoden inddrager Livshjulet som et vigtigt værktøj til systematisk at rette fokus mod de mulige forandringspotentialer, der er i enhver familie.

Livshjulet er inddelt i 12 tematikker, som dækker over de områder, der er afgørende for familiens tryghed og trivsel, og som vi ofte tager fat på i vores arbejde med familierne.

Memoxmetodens pejlemærker:

  • Vi tror på, at alle har potentiale til positiv forandring
  • Vi giver aldrig op
  • Vi skaber tillidsfulde samarbejder
  • Vi arbejder helhedsorienteret og fleksibelt
  • Vi følger tæt op, måler og evaluerer hele tiden om vi er på rette vej ift. at skabe trivsel

Søg

LUK