Memoxmetoden

En faglig guide og et øvelseskatalog til familiebehandlere

Memoxmetoden

En faglig guide og et øvelseskatalog til familiebehandlere

Memoxmetoden er en guidebog med inspiration til dig, der arbejder med at skabe positive forandringer, sikkerhed og trivsel i sårbare og udsatte familier.

Memoxmetoden har Signs of Safety som pejlemærke, og er skabt i samarbejde med vores mange familiekonsulenter, der over de sidste 10 år har samlet erfaringer fra deres arbejde med børn, unge og familier.

Guiden er inddelt i 12 tematikker fra Memox Livshjulet, og kan hjælpe med systematisk at rette fokus mod de forandringspotentialer, der er i familien. Til hver af Livshjulets tematikker præsenterer bogen fem forslag til øvelser, du kan bruge i arbejdet med familier.

Livshjulet

Memoxmetoden inddrager Livshjulet som et vigtigt værktøj til systematisk at rette fokus mod de mulige forandringspotentialer, der er i enhver familie.

Livshjulet er inddelt i 12 tematikker, som dækker over de områder, der er afgørende for familiens tryghed og trivsel, og som vi ofte tager fat på i vores arbejde med familierne.

Memoxmetodens pejlemærker:

  • Vi tror på, at alle har potentiale til positiv forandring
  • Vi giver aldrig op
  • Vi skaber tillidsfulde samarbejder
  • Vi arbejder helhedsorienteret og fleksibelt
  • Vi følger tæt op, måler og evaluerer hele tiden om vi er på rette vej ift. at skabe trivsel

Søg

LUK