Om Memoxakademiet

Udannelse for fagpersoner af fagpersoner

Om Memoxakademiet

Udannelse for fagpersoner af fagpersoner

Memoxakademiet tilbyder uddannelse fagpersoner, som er interesserede i at skabe en højere grad af trivsel for udsatte og sårbare børn, unge og familier.

Vores arbejde er praksis- og løsningorienteret og præget af høj faglighed.
Undervisningen er dynamisk, praksisnær, inspirerende og inddrager din faglighed og erfaring.

Memoxakademiet er udsprunget af organisationen Memox, som har specialiseret sig i familiebehandling i familier med anden etnisk baggrund og etnisk danske familier.
Memox’ arbejde tager afsæt i den velkendte metode Signs of Safety og afgrænses af Memox Livshjulet, der består af 12 tematikker, der rummer en lang række praksisnære øvelser, der kan bruges i familiebehandlingsarbejdet.

Memoxakademiet udbyder kurser og uddannelser i tæt samarbejde med vores dygtige kolleger i Memox. I samråd med vores fagligt kompetente og meget erfarne kolleger udvikler vi løsninger til de udfordringer, du møder i dit arbejde med sårbare og udsatte mennesker.

Hos os kan du forvente:

Synergi mellem teori og praksis, mellem ny viden og din erfaring, mellem Memox’ brede erfaring og uddannelserne.

At undervisningen er hjernebaseret. Det betyder, at vi arbejder i dybden med tingene, veksler mellem oplæg, refleksion, drøftelser og aktivitet samt giver rigeligt med tid til refleksion og forstærkning af din læring.

En tydelig rød tråd mellem modulerne, på det enkelte modul og mellem stoffet og din praksis.

 

Vores faste medarbejdere i Memoxakademiet

Katrine

Uddannelseschef

+45 53 60 33 17
katrine@memox.dk

Amelevi

Udviklingschef

+45 53 80 33 17
amelevi@memox.dk

Camilla

Faglig leder

+45 31 21 32 05
cam@memox.dk

Mia (barsel)

Projektkoordinator

Cindy

Studentermedhjælper

+45 31 56 61 09
cis@memoxakademiet.dk

Sofia

Relationsmedarbejder

+45 53 86 34 17
sfs@memox.dk

Søg

LUK