Underviser i Memoxakademiet skriver på en tavle.

Undervisere

Undervisere

Undervisere på Memoxakademiets Familiebehandleruddannelse

Underviser-teamet på familiebehandleruddannelsen er sammensat på baggrund af uddannelse, praksiserfaring og kompetenceområde. Alle undervisere har den fornødne faglige tyngde. For de fleste gælder, at de selv har erfaring fra arbejdet med sårbare og udsatte børn, unge og familier. De resterende er valgt ud, fordi de kan bidrage med nuancer, perspektiver og erfaringer, som er værdifulde for deltagere på familiebehandleruddannelsen. Alle har stor undervisningserfaring og modtager løbende sparring på deres undervisning.

Underviserne kan variere fra hold til hold, men her kan du se nogle af dem, du kan have fornøjelsen af at møde gennem uddannelsen.

Interne undervisere

Amelevi

Amelevi Hounou Rathleff, indehaver af Memox. Uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut. Bl.a. erfaring fra arbejdet som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Rikke

Rikke Burrild, chefkonsulent og socialfaglig koordinator i Memox. Uddannet socialrådgiver og coach. Bl.a. erfaring fra arbejdet som socialrådgiver for unge på 15-25 år med diagnose inden for autismespektret.

Eksterne underviser

Mette Carendi, rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder. Uddannet cand. Mag i psykologi med speciale følelser og tilknytning. Læs mere på www.mettecarendi.com

Rasmus Bagger, foredragsholder, performance coach og mentaltræner. Læs mere på www.rasmusbagger.com

Ann Elisabeth Knudsen, lektor, konsulent og forfatter. Uddannet cand. mag i dansk og psykologi. Arbejder bl.a. med at afklare, om udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede adfærdsproblemer. Læs mere på www.ann-e-knudsen.dk

Anne Kaplan, autoriseret klinisk psykolog og ekspert i psykologien i seksuelle overgreb. Uddannet cand.psych. med egen psykologisk praksis. Læs mere på www.kaplan-praksis.dk

Marianne Skytte, lektor ved Institut for sociologi og sociale forhold ved Aalborg Universitet, Kbh. og forfatter til bøger om socialt udsatte børn og familier med etnisk minoritetsbaggrund, det sociale og pædagogiske arbejde ift. udsathed, sårbarhed og styrkeopbygning.

Jesper Gregersen, konsulent, forfatter og foredragsholder. Uddannet cand.mag. i psykologi og pædagogik. Bl.a. erfaring som proceskonsulent og organisationspsykologisk konsulent.

Nathalia Vernal, underviser, vejleder, familiebehandler og gæsteforelæser. Uddannet international, interkulturel socialrådgiver. Bl.a. erfaring som socialfaglig konsulent, tilsynsassistent, forstærket plejefamilie og projektleder.

Maria Bredgaard, leder, konsulent og socialrådgiver. Uddannet socialrådgiver, systemisk og narrativ konsulent og familiebehandler. Bl.a. erfaring som socialrådgiver, familiekonsulent, socialfaglig konsulent og beskikket censor på socialrådgiveruddannelsen

 

Søg

LUK