Persondatapolitik

Memox Akademiets datapolitik.
Uddannelser, kurser og workshops til dig, der vil skabe trivsel for børn, unge og familier

Persondatapolitik

Memox Akademiets datapolitik.
Uddannelser, kurser og workshops til dig, der vil skabe trivsel for børn, unge og familier

I Memox Akademiets persondatapolitik redegøres der for, hvordan vi bruger persondata og sikrer efterlevelse af persondatareglerne.

Vi bestræber os på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger, og vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Du vil typisk afgive personoplysninger i forbindelse med køb af uddannelse eller produkter eller som ansat i Memoxakademiet. Personoplysninger vil også blive registreret, når du besøger vores hjemmeside, når du gennemfører et køb, i forbindelse med benyttelse af vores systemer. Vi indhenter desuden også diverse attester på vores medarbejdere i forbindelse med ansættelser.


Hvilke personoplysninger indsamler vi?

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte:

  • Fulde navn
  • Adresser
  • Telefonnumre
  • E-mailadresser

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

Baggrunden for, at vi indsamler dine personoplysninger, er typisk for at kunne:

  • Tilmelde dig ønskede faciliteter, kurser mv.
  • Fremsende dig dine købte produkter.
  • Sende nyhedsbreve, tilbud og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed til dig
  • Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, markedsføring og statistik.


Beskyttelse og lagring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Oplysningerne slettes derfor, når eksempelvis kunde- eller ansættelsesforholdet ophører, dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning, eksempelvis regnskabsloven.


Videregivelse

Vi kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre, i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller vi bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.


Behandling hos tredjepart

Memox Akademiet kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Disse databehandlere vil blive instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne, og vi indgår særlig aftale herom. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, men som i kraft af EU-reglerne bliver forpligtet til at leve op til disse regler.

Indsigt/rettelse/sletning/overførsel

Du har altid mulighed for at bede om overførsel af, indsigt i, tilretning af samt anmode om sletning af de registrerede personoplysninger.

Henvendelse til os

Hvis du ønsker, at vi retter eller sletter personoplysninger, eller hvis du har andre spørgsmål vedr. persondata, bedes du rette henvendelse til os på: info@memoxakademiet.dk.

Søg

LUK