Familierådslagning kursus

Uddan til samordner, der kan facilitere familierådslagning – en kendt metode til at medinddrage børn, unge, familien og netværket i eget liv

Familierådslagning kursus

Uddan til samordner, der kan facilitere familierådslagning – en kendt metode til at medinddrage børn, unge, familien og netværket i eget liv

Bliv samordner og faciliter familierådslagning

Familierådslagning er en kendt metode til at medinddrage børn, unge, familien og netværket i eget liv. I familierådslagning er det barnet eller den unge, der er i centrum, – og familien og det private netværk får mulighed for at tage medansvar og være med til at træffe beslutninger for barnet eller den unge.

Familierådslagning inddrager barnet, den unge, familien og netværket, så de sammen med forvaltningen kan udarbejde en plan for, hvad der skal forandres, for at barnets eller den unges trivsel forbedres. Metoden er desuden medvirkende til at løse deres egne potentielle udfordringer.

Med Barnets Lov skal kommunen sikre, at familie og netværk inddrages systematisk fx ved brug af familierådslagning, netværksmøder eller familiekontrakter.

 

Kursets indhold

Kurset om familierådslagning giver deltagerne en dybdegående forståelse af metoder og teknikker, der er afgørende for effektivt at arbejde med familier i forskellige situationer.

Gennem en omfattende gennemgang af emner som intro om familierådslagning, metoder til undersøgelse, og oplæg om selve rådslagningen, får kursisterne værktøjer til at navigere i komplekse familiedynamikker. Både barnets/den unges og familiens udbytte er i centrum for kurset, da det fokuserer på at styrke relationerne inden for familien og skabe et miljø, der fremmer trivsel og udvikling.

Gennem samtaler med både barnet/den unge og forældrene samt forberedelse af netværk, lægges der grundlag for en holistisk tilgang, der tager højde for alle involverede parter. Kurset udruster deltagerne med redskaber til at facilitere selve rådslagningen på en effektiv og respektfuld måde. Dette inkluderer samordning af funktioner og anvendelse af samordners tjekliste for at sikre en struktureret og målrettet tilgang.

Gennem arbejde med cases i praksis får kursisterne mulighed for at anvende deres nyerhvervede færdigheder i virkelige scenarier og opnå praktisk erfaring, der er afgørende for at kunne håndtere komplekse situationer. Opfølgning, opstart af ydelsen/foranstaltning samt sparring er alle essentielle elementer i kurset, der sikrer kontinuerlig støtte og vejledning til kursisterne i deres arbejde med familierådslagning. Evaluering og feedback afrunder kurset, hvor deltagerne får mulighed for at reflektere over deres læring og modtage værdifuld input til at forbedre deres praksis. Kurset giver derfor ikke blot en teoretisk forståelse, men også praktiske færdigheder og redskaber til at arbejde professionelt med familierådslagning.

 

Varighed og pris

Kurset varer 2 dage og koster kr.

Du kan betale hele beløbet med det samme eller afdrage beløbet over 6 eller 12 måneder.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Søg

LUK