Undervisere på familiebehandleruddannelsen

Undervisere på Memox Akademiets familiebehandleruddannelse har faglig tyngde
og praksiserfaring fra arbejdet med udsatte familier, børn og unge.

Undervisere på familiebehandleruddannelsen

Undervisere på Memox Akademiets familiebehandleruddannelse har faglig tyngde
og praksiserfaring fra arbejdet med udsatte familier, børn og unge.

Undervisere på Memox Akademiets familiebehandleruddannelse

Vi har et undervisningsteam, som består af  både eksterne og interne kræfter med høj faglig kapacitet og bred undervisningserfaring.

Teamet er sammensat på baggrund af uddannelse, praksiserfaring og kompetenceområde. For de fleste gælder, at de selv har erfaring fra arbejdet med sårbare og udsatte børn, unge og familier.

Alle undervisere på Memox Familiebehandleruddannelse kan dermed bidrage med nuancer, perspektiver og erfaringer, som er værdifulde for arbejdet som familiebehandler.

Efter hvert modul evaluerer deltagerne undervisningen, så vi løbende kan følge op og optimere uddannelsen, og underviserne modtager løbende sparring på deres undervisning.

Underviserne kan variere fra hold til hold, men her kan du se nogle af dem, du kan have fornøjelsen af at møde på familiebehandleruddannelsenuddannelsen.

 

 

Faste undervisere

Henriette Wilson

Henriette er uddannet Socialpædagog, lærer og Systemisk/Narrativ Konsulent og Supervisor. I 2010 udgav Henriette bogen ”Familieklasser i skolen”, sammen med Tommy Hjordt. Henriette har en bred erfaring som Familiebehandler igennem 20 år. Både individuelle forløb og gruppeforløb. Undervisning, formidling og foredrag til socialt fagligt personale samt forældre har været med i Henriette porte folie de sidste 15 år. Hun er i dag Projektansvarlig i Memox Akademiet

Amelévi Hounou

Eksterne underviser

Mette Carendi, rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder. Uddannet cand. Mag i psykologi med speciale følelser og tilknytning. Læs mere på www.mettecarendi.com

Rasmus Bagger, foredragsholder, performance coach og mentaltræner. Læs mere på www.rasmusbagger.com

Ann Elisabeth Knudsen, lektor, konsulent og forfatter. Uddannet cand. mag i dansk og psykologi. Arbejder bl.a. med at afklare, om udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede adfærdsproblemer. Læs mere på www.ann-e-knudsen.dk

Anne Kaplan, autoriseret klinisk psykolog og ekspert i psykologien i seksuelle overgreb. Uddannet cand.psych. med egen psykologisk praksis. Læs mere på www.kaplan-praksis.dk

Marianne Skytte, lektor ved Institut for sociologi og sociale forhold ved Aalborg Universitet, Kbh. og forfatter til bøger om socialt udsatte børn og familier med etnisk minoritetsbaggrund, det sociale og pædagogiske arbejde ift. udsathed, sårbarhed og styrkeopbygning.

Jesper Gregersen, konsulent, forfatter og foredragsholder. Uddannet cand.mag. i psykologi og pædagogik. Bl.a. erfaring som proceskonsulent og organisationspsykologisk konsulent.

Nathalia Vernal, underviser, vejleder, familiebehandler og gæsteforelæser. Uddannet international, interkulturel socialrådgiver. Bl.a. erfaring som socialfaglig konsulent, tilsynsassistent, forstærket plejefamilie og projektleder.

Maria Bredgaard, leder, konsulent og socialrådgiver. Uddannet socialrådgiver, systemisk og narrativ konsulent og familiebehandler. Bl.a. erfaring som socialrådgiver, familiekonsulent, socialfaglig konsulent og beskikket censor på socialrådgiveruddannelsen

 

Søg

LUK