Memoxmetoden – en praksisnær håndbog til familiebehandling

Hænder holder Memoxmetoden.
Memoxmetoden kan bruges af alle fagfolk, der har brug for inspiration og konkrete værktøjer arbejdet med udsatte familier i praksis.

Memoxmetoden er en faglig guide til dig, der arbejder som familiebehandler eller på anden måde arbejder for at skabe positive forandringer for udsatte familier, børn og unge.

Memoxmetodens bygger på Signs of Saftety og tager afsæt i en grundlæggende tro på, at alle mennesker  har en evne til at skabe positive forandringer for sig selv og andre. Derfor har Memox udviklet Livshjulet – et værktøj, som netop skal hjælpe familiebehandleren med at rette fokus mod de mulige forandringspotentialer i familierne.

Det fortæller Amelevi Hounou Rathleff, som er udviklingschef i Memox  – og primus motor for udviklingen af Memoxmetoden i tæt samarbejde med familiekonsulenter i Memox.

 

”Memox er sat i verden for at løse udfordringer, der umiddelbart kan virke uløselige. Dér, hvor andre har opgivet, ser vi det potentiale, som alle mennesker har. Og i samarbejde finder vi en løsning. En omvej eller en genvej for familierne, som vi altid tror på kan bevæge sig et bedre sted hen. Det er dén overbevisning, som lægger til grund for Memoxmetoden,” siger Amelevi, som i 2012 stiftede Memox og efterfølgende Memoxakademiet.

”Med Memoxmetoden har vi skabt et systematisk grundlag for familiebehandlingen. Det kan familiekonsulenter i Memox trække på, når det er relevant. Men Memoxmetoden er ikke kun til intern brug i Memox. Bogen kan også bruges af alle andre, der har brug for inspiration og konkrete værktøjer arbejdet med udsatte familier.”

Memoxmetoden og familiebehandleruddannelsen

På Memox Familiebehandleruddannelse får deltagerne en grundig indføring i Memoxmetoden og hvordan man kan arbejde med bogens øvelser i praksis.

Læs mere om Memoxmetoden på Memox hjemmeside.

Søg

LUK